FAQ по ресиверу GI S6199 / GI ST6699 / GI S7199 / GI ST7699 (Galaxy Innovations GI S6199 / GI ST6699

Cмена ПО через USB порт ресивера GI ST6699 / GI S6199 (Galaxy Innovations ST6699 / S6199)
Настройка шаринга через Ethernet порт в ресивере GI ST6699 / GI S6199 (Galaxy Innovations ST6699 / S
powered by smfaq